Reiki

Wat is Reiki ?Wat is White Time energie?

De letterlijke betekenis is "Universele levensenergie".
  Rei = universele energie
  Ki = vitale levensenergie

De grondlegger van de traditionele Reiki is Mikao Usui

Reiki is een vorm van handoplegging.

Een reikibehandeling is ontspannend en brengt je lichaam en geest terug in balans. Het heft blokkades op door energie te sturen naar de verschillende chakra's (energiepunten) van het lichaam.

 

 

Reiki is net zoals shiatsu en acupunctuur, een geneeswijze die werkt op basis van universele energie. Universele energie is de levenskracht die, volgens de Chinese filosofie, in alle levende wezens aanwezig is en die alles met elkaar verbindt. Reiki is een paranormale therapie, waarbij deze universele energie hoofdzakelijk wordt gebruikt om het uitgebreide netwerk van onze energiebanen weer in de juiste balans te brengen en ook zo te houden zowel op fysiek,emotioneel en mentaal vlak.

Lichaam, geest en ziel

In deze energienbanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze ganse energiehuishouding in gevaar kunnen brengen, omdat al deze energiebanen met elkaar verbonden zijn door knooppunten, in vaktermen bekend als chakra's. Een reiki-healer maakt nu deze energieblokkades ongedaan, door extra energie door ons lichaam te laten stromen. Bij reiki worden zowel lichaam als geest als één geheel beschouwd wanneer het op onze genezing aankomt.

Hoe werkt reiki?

Belangrijk bij reiki is ongetwijfeld dat hier niet met persoonlijke energie wordt gewerkt. De reiki-meester haalt de nodige energie uit de kosmos, en laat die vervolgens door zijn lichaam stromen. In onze handpalmen zijn subchakra's aanwezig, openingen waarlangs deze energie naar ons zelf, of eventueel naar anderen kan doorstromen.Deze energie vindt haar weg door zowel lichaam als geest van de ontvanger. Deze doorgegeven energie kan zowel een voedende als een harmoniserende werking hebben op zowel onze energiebanen (nadi's) als op onze chakra's. Het doorgeven van deze extra energie kan zowel door handoplegging, als op afstand gebeuren. De doorgegeven energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonieën in ieder deel van ons lichaam. Reiki zou ook een harmoniserende invloed hebben op alles waar energie aan de basis ligt. Dat is zowel het geval bij mensen als bij dieren, planten, objecten als situaties

Deugddoende ervaring

Deze alternatieve geneeswijze wordt zowel toegepast bij gezondheidsklachten op fysiek, emotioneel, mentaal als op spiritueel vlak. Aanhangers doen niet alleen een beroep op reiki ter versterking en verbetering van hun gezondheid, maar ook voor het verhogen van hun levenskwaliteit en van hun welbehagen. Deze behandeling of handoplegging, wordt door dezelfde aanhangers van reiki niet uitsluitend als een geneeswijze beschouwd, maar meer als een bijzonder deugddoende ervaring. Bij reiki wordt dus niet in de eerste plaats gedacht aan de behandeling van een ziekte of van een aandoening. Reiki is meer een manier van leven, die ons rust en evenwicht moet brengen.

  •  Terug in balans brengen van uw energie
  •  Helpt bij vermoeidheid en futloosheid
  •  Helpt bij blokkades en storende invloeden in uw energiesysteem
  •  Reiki laat u de energie voelen van totale ontspanning
Het is belangrijk om na de behandeling water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen te verwijderen langs de natuurlijke weg.
Een Reiki behandeling is een aanvulling en geen vervanging van de traditionele geneeskunde!!!

Wat is White Time Energie?

 

Dit Licht heeft een hoge frequentie, afgestemd op een Nieuw Bewustzijn. Het brengt alles in een Hogere Frequentie, passend bij deze tijd van snelle veranderingen!
Het effect is zowel Helend als Bewustzijnsverruimend.
Het is Wit Licht dat alle kosmische kleuren bevat, waaronder ook het ondeelbare Wit in dit Witte Licht.
Daarnaast omvat White Time het verleden, het heden en de toekomst in één tijdsunit.
In wezen kennen we het Licht van de White Time en kan het worden waargenomen als een Tunnel van Wit Licht bij geboorte en dood.

Een White Time Healer is iemand die verbonden is met de White Time Bron en met de energie van de Aarde. Er wordt gewerkt met de energie uit de White Time Bron en niet met de eigen energie! De White Time Bron is onuitputtelijk en biedt een hoge frequentie van Licht aan om gezondheid te bevorderen en Kosmisch Bewustzijn te stimuleren.

 

Wat doet White Time?

White Time bevordert de gezondheid, verhoogt de trilling van mens en dier en heelt in verleden, heden en toekomst vanuit één tijdsunit.

Een Heling werkt 2 tot 3 weken door, omdat energie-lekkende plekken worden gesloten. De energie zoekt zelf de plekken op waar Heling nodig is en werkt op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, waarbij een hogere frequentie van Licht wordt aangeboden. De White Time past vanzelf de kracht, kleur en frequentie aan, aan de plek waar dit nodig is. De White Time Healer kan daardoor niets fout doen.